Niewypłacalność

1

Nie posiadasz dochodów ani majątku umożliwiającego
spłatę Twoich długów.

Jedną z możliwości jest oddłużenie w upadłości konsumenckiej.
Stanowi szansę na NOWY START - bez długów.

czym jest oddłużenie w upadłości konsumenckiej?

2

Oddłużenie jest celem konsumenckiego postępowania upadłościowego

to oznacza, że sąd umarza Twoje długi, które nie zostały spłacone w toku postępowania upadłościowego. W całości i bez względu na ich wysokość…

3

Konsumenckie postępowanie upadłościowe
składa się z czterech etapów:

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości
Postępowanie upadłościowe właściwe
Plan Spłaty Wierzycieli
Oddłużenie

4

Korzyści z upadłości konsumenckiej

Najważniejszą z korzyści jest oddłużenie. Pozostałe sprowadzają się do radykalnego polepszenia sytuacji niewypłacalnego dłużnika względem jego wierzycieli.

5

Warunki oddłużenia w upadłości konsumenckiej

Musisz być osobą niewypłacalną, która nie prowadzi działalności gospodarczej (konsument).
Nie możesz ponosić winy w powstaniu niewypłacalności – winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

6

Chcesz wiedzieć czy się kwalifikujesz?

Odpowiedz na poniższe pytania i zostaw swoje dane kontaktowe. Skontaktujemy się z Tobą.


 

Pytanie 1

Czy Twoje dochody w chwili zaciągania każdego zobowiązania z osobna (kredytu/pożyczki) wystarczały na jego obsługę?

TakNie

Jeśli wybrano NIE Wyjaśnij dlaczego zaciągałeś kolejne zobowiązanie mimo braku środków na jego obsługę:

Pytanie 2

Czy przyczyna niewypłacalności (utrata zatrudnienia, spadek dochodów, choroba, rozwód, zmiana kursu walutowego itp.) powstała po zaciągnięciu ostatniego zobowiązania?

TakNie

Jeśli wybrano NIE Wskaż przyczyny zaciągania zobowiązań będąc niewypłacalnym:

Pytanie 3

Czy po zaistnieniu przyczyny niewypłacalności nadal spłacałabyś / spłacałbyś swoje zobowiązania w terminach wymagalności?

TakNie

Jeśli wybrano NIE Jakie inne przyczyny wpłynęły na to, że stałeś się niewypłacalnym dłużnikiem:

Twoje dane kontaktowe

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

captcha

Przepisz kod zabezpieczający

 


 
więcej na upadlosckonsumencka.pl

Kancelaria UPADŁOŚĆKONSUMENCKA.PL
ul. Stanisława Taczaka 23, 61-819 Poznań
tel.: 61 674 70 28
e-mail: biuro@upadlosckonsumencka.pl

Upadłość konsumencka
strony internetowe, differentiau, headbody, poznan, poznań

strony internetowe poznań